Norsk Miniatyrhund Klubb

Valpeformidling

 

Kun medlemmer av Norsk Miniatyrhund klubb kan få formidlet valper gjennom klubben.valp2[1] Oppdrettere forplikter seg å følge de gjeldende etiske retningslinjer til NKK og anbefalinger for avl og oppdrett for rasen.

Innmelding av valpekull er gratis. Oppdretter må sende kopi av øyenlysingspapirer på både mor og far til kullet (såfremt ikke resultat allerede har kommet inn i Dogweb) til valpeformidler. Valpeformidler trenger også registreringsnummer på mor og far, opplysninger om fødselsdato på kullet, kjønn, antall valper som er tilgjengelig + leveringsdato. Send gjerne med bilder av foreldre og valper.

Krav for å få registrert valpekullet i NKK - Øyenlysning

Anbefaling for rasen, for å få bruke vår valpeformidling: Patellasjekk av avlshunder. Utstillingmed minst VG som resultat.

 

Listen oppdateres når kull blir innmeldt. Oppdretter må selv si ifra når der ikke er valper igjen. Innmeldte kull blir stående i tre mnd hvis ikke det blir gitt beskjed om noe annet.

Vi oppfordrer oppdrettere om å benytte seg av valpeformidlingen.

 

Ny valpeformidler for rasen er Mona Nordhagen. e-post monno2@live.no

 


 

Hva du skal se etter ved kjøp av valp!

Det er lurt å observere valpenes miljø, om de er kontaktsøkende eller redde, og hvordan moren oppfører seg. Be om å få se foreldrene til valpen.

Ved kjøp av en valp, skal du få med deg NKKs kjøpekontrakt og veterinærattest som ikke er eldre enn to uker. Valpen bør også ha fått ormekur minst to ganger. Valpen skal være registrert i NKK, og stamtavle skal sendes ny eier så fort som mulig.

Foreldredyrene skal være øyenlyste uten anmerkninger for PRA. Øyelysingen skal ikke være eldre enn 1 år ved paring.

 

valphilser(2)[1]

 

Logo 2

 


Innmeldte Kull 

 

 

Ingen innmeldte kull for tiden.

 

 

 

 

Skjema for innmelding av kull

 

Kontakt valpeformidler