Norsk Miniatyrhund Klubb

Utstillingsresultater 2023

 Utstillingsresultatene vil bli lagt ut så snart admin har anledning. Resultatene blir hentet fra NKK web, for å få det riktig.

Plasseringer i BIG og BIS må dere sende inn. Det gjelder både voksne, veteran og valp. Send resultat og eventuelt bilder på mail til webmaster bente.lund@oppdal.com 

Utstillingsresultatene legges ut med forbehold om feil.

 

Dato: Arrangement:
   
   
 04.02.2023  Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb, Etne