Norsk Miniatyrhund Klubb

Rasepresentasjon av Tibetansk Spaniel

Rasepresentasjon av Tibetansk Spaniel

Skrevet av Karin Olsen

 

En tibetansk spaniel har verken jakthunder, apporteringshunder eller gjeterhunder i sine aner. Den måtte aldri lære seg å komme på innkalling, medbringe for eksempel vilt eller budskap, og dens arbeidsdag besto ikke i et dressert samarbeid med eieren.

I hjemlandet Tibet ble disse små hundene først og fremst brukt til å varsle når fremmede nærmet seg klostrene. De lå oppe på fjellsidene eller murene tibbe_fjell[1]rundt klostrene og holdt oppsyn med alt som nærmet seg. Med ulike bjeff fortalte de om det var kjente eller ukjente som nærmet seg. Denne ulike bjeffingen kan en også i dag høre.

I tillegg til dette ble hundene brukt som varmekilde i det kalde fjellklimaet. Ønsket om å ha nærkontakt med mennesker ser vi ennå i dag på rasen og det å få ligge tett inn til sin eier enten i sengen, på fanget eller på føttene er nesten en betingelse for å ha en lykkelig tibetansk spaniel.

Tibetansk Spaniel har en forholdsvis kort historie i Europa. Den ble introdusert i England på begynnelsen av 1900 tallet, uten å gjøre umiddelbar suksess.

Andre verdenskrig gjorde nesten slutt på rasen i England, og etter krigen måtte en møysommelig begynne å bygge opp rasen fra et nesten nullpunkt.

På 50-60 tallet kom rasen til Norden. De første åra vakte den liten oppmerksomhet, men på 80 tallet vokste interessen sterkt og rasen ble i løpet av få år en av de mest etterspurte miniatyrer.

I 1992 ble det registrert 510 valper, tallet har gått noe ned i de senere årene med 367 registrerte valper i 1995, og gått litt opp igjen til 489 registrerte i 2003.

En tibetansk spaniel er liten og robust, og kan virke som en svært grei hund å ha med å gjøre.

Det er den da som regel også. Men man må kjenne og respektere rasens vesen for å få det beste ut av den. En må vite hva man kan og ikke kan forvente av den.

Det skal ikke stikkes under en stol at en del mennesker slett ikke får noe ideelt samliv med en ”tibbe”. Det kan blant annet skyldes at de forventer en ”uproblematisk” og føyelig hund.

Det kan være nyttig å huske på at den tibetanske spaniel ikke i samme grad som mange andre raser har gjennomgått en langvarig avlsmessig tilpassing til vårt moderne vestlige samfunn. Den har fortsatt mye av den opprinnelige fjellhunden i seg, noe en tydelig kan se ved deres store trang til å sitte høyt eller klatre i bratte terreng.

Det sies også om rasen at den er ”listig som en rev, selvstendig som en katt og oppfinnsom som en ape”. Den lager gjerne sine egne regler og vil med den største selvfølgelighet stille spørsmålstegn ved de regler og påbud eieren utsetter den for.

Dette skriver seg nok også fra hundens historiske bakgrunn. I de tibetanske fjellene var kampen for å overleve hard, og dumdristige og svake hunder uten selvhevdelse hadde ingen sjanse til å overleve.

Dette betyr ikke at en tibetansk spaniel ikke kan eller bør oppdras. Snarere tvert imot.

Den må klart og tydelig få vite hvem som er sjefen, hva som er tillatt og ikke tillatt, og hvilke regler som gjelder. Gjør du ikke dette vil den med glede overta styringen. Mange ”tibber” har stor frihetstrang og viser betydelig oppfinnsomhet når det gjelder å komme seg ut av hage eller hus for å inspisere naboområdet.

Når de i tillegg er utrolig raske til bens, er det meget viktig å lære valpen/unghunden innkalling så raskt som mulig. Konsekvens er ellers grunnregelen i opplæringen av en ”tibbe”. Med sin intelligens og hukommelse vil hunden legge seg på minne både det du gjør feil og riktig, og den blir usikker hvis de forandrer spillereglene i oppdragelsen.

Samtidig er hunden så følsom at hardhendt behandling er dømt til å gi en usikker og ulykkelig hund.

En ”tibbe” røyter vår og høst. Pelsstellet er meget enkelt – kamming/børsting 2-3 ganger i uka.

Hunden bades når den er skitten.

Vanlig levealder for tibetansk spaniel er 12-15 år. Rasen er jevnt over sund, frisk og robust.

Den arvelige sykdommen PRA (Progressiv retinal atrofi) finnes på rasen. Denne sykdommen gjør hunden blind som oftest i 4-5 års alder. Den kan kun stadfestes ved undersøkelse hos spesialutdannet veterinær. Undersøkelsen er helt smertefri.

Alle bør undersøke sine hunder for dette en gang i året og til veterinæren sier det ikke er nødvendig mer. Det er ikke nok bare å undersøke sin hund ved 1-2 års alder.

Ingen oppdretter, hvor nøye man er, kan gardere seg 100% mot sykdommen, men en oppdretter med respekt for seg selv og rasen, vil arbeide for rasens beste, og ikke avle på kjente sykdomsbærere.

Farger

particolor[1]Alle farger er tillatt. Den vanligste fargen er sobel. En tibbe kan også være particolor, dvs at den er hvit med gyldne eller mørkere tegninger. En annen variant er black/tan den er sort med brune tegninger.

Hva du skal se etter ved kjøp av valp!

Det er lurt å observere valpenes miljø, om de er kontaktsøkende eller redde, og hvordan moren oppfører seg. Be om å få se foreldrene til valpen.

Ved kjøp av en valp, skal du få med deg NKKs kjøpekontrakt og veterinærattest som ikke er eldre enn to uker. Valpen bør også ha fått ormekur minst to ganger. Valpen skal være registrert i NKK, og stamtavle skal sendes ny eier så fort som mulig.

Foreldredyrene skal være øyenlyste uten anmerkninger for PRA. Øyelysingen skal ikke være eldre enn 1 år ved paring.

 

 

 

Tibetansk spaniels historie i Norge

Skrevet av Karin Olsen

 

I 1974 startet Arvo og Solveig Smedstuen (kennel Dea Divina) med Tibetansk Spaniel ved å ta inn to tisper fra Strømkarlens kennel i Sverige. Det var Strømkarlens Dea Divina som ble Norsk og Svensk CH, og Strømkarlens Puccinella.

Samme året tok Rune Lerudsmoen (kennel Rumens) inn ca. ti hunder fra Sverige og Finland.

Det var Zuzette som ble Norsk og Svensk CH, og Zonatha oppdrettet av M.Lundgren, Sverige. Zalamander of Zlazano oppdrettet av Mrs. Kangassalo i Finland som ble Nordisk CH. samt INT. NORD CH Zeva of Zlazano. Det var også to fra Mr.and Mrs Strandbrink ( kennel Pallywoods ), Pallywoods Chanda og Pallywoods Jinga. De tok også inn fra England Dilwel Doris.

Etter Zalamander kom det fire NCH. , Rumens Maili hvor mor var Dilwell Doris, Rumens Morning Mette Star hvor Zuzette var mor og Rumens Martin hvor Pallywoods Chanda var mor og Rumens Mai Zeva hvor mor var Zeva of Zlazano.

Etter Ch Eulyn Impney og CH Zeva kom også NORD CH Rumens Movie Monty Star og NUCH Rumens Mia.

I 1975 tok Solveig Berg (kennel Bergenova) inn en tispe og en hanne fra Sverige. Tispen Eicie-Ka-Gawa som ble Norsk og Svensk CH.

Berit Mørk (Muskokas kennel) importerte Braeduke Pinuri som fikk sitt første valpekull i 1979. Fra dette kullet kom NUCH Muskokas Piro Piccolo hvor far var Ch A-Bra-Ham.

Piro Piccolo var den første Norskoppdrettede Tibetanske Spaniel som ble gruppevinner på en International utstilling i Oslo i desember 1980.

Videre utover i 80 tallet ble interessen for rasen stor og det var mange som innførte hunder fra England, Sverige og Finland. Antall registrerte valper steg betraktelig og på 1990 tallet var Tibetansk Spaniel blitt en stor rase i NKK. I 2005 nådde den en rekord i antall registrerte kull med 188 hvor det var 631 valper.

På utstillinger kunne det være opp imot 100 påmeldte hunder på 90 tallet. Dette har avtatt noe i ettertid men i 2004 på Tibbe spesialen var det igjen 83 påmeldte.

På slutten av 80 og begynnelsen av 90 tallet var det INT.N.S. CH NV 90 Vicita´s Hopefull som hadde sin storhetstid.

Han var etter Sharbonne Rampan For Toydom og INT.NORD N.S.CH Tuyet Su-Zi from Sharbonne. Eiere Beate og Kjell Kverndokken. Oppdretter Wenche Enger. Han ble mestvinnende Tibbe i 2 år.

Mestvinnende Tibbe gjennom alle år i Norge er INT.NORD CH. NV 91-94-95-97-99-00 NORD V 98 Sagaland´s Z-Mar-Tell etter INT.NORD CH A-Bra-Ham og Sagaland´s Sa-Ke. Eiere og oppdrettere: Gerd og Kjell Strand. Hun var Norges mestvinnende i 6 år og vant grupper og BIS plasseringer både her hjemme, i Sverige og i Danmark. Hun døde 15 år gammel i 2005.

En annen Sagaland´s hund som har gjort det utrolig bra i utstillingsringen er INT.NORD CH NV 00 NORD V 00-02 Sagaland´s Mescal etter INT NORD CH Bio-Bios Baron Von Sagaland og Sagaland´s Yv-Et-Te. Han er også mange ganger Gruppe og BIS plassert i Scandinavia og har vært mestvinnende Tibbe i 5 år. I år 2001 ble han kåret til Norges beste avelshund over samtlige raser i landet. Han er også eneste Tibetanske Spaniel her i Norge som har blitt BIS på NKK utstillinger.