Norsk Miniatyrhund Klubb

Mestvinnende Tibetansk Spaniel

 (Årets Mestvinnende gjeldende fra 1.1.2012)

 

For årets mestvinnende innen hver av klubbens raser settes opp et diplom. Poengene beregnes som vist her >>>>

Spørsmål angående listene sendes raserepresentanten

 

Utregning av årets mestvinnende Tibetansk Spaniel. Mer informasjon finnes her >>>

KUN UTSTILLINGER GODKJENT AV NKK GJELDER

De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere gjelder. Ved samme poengsum, kåres den hunden som har høyest gjennomsnittspoeng av totalt antall utstillinger.

Det er kun plasseringer i rasen som teller.

Når det gjelder mestvinnende voksen, tas resultater ut fra NKK`s Utstillingsweb

Poengberegning finner dere her >>>

Resultatene vil bli publisert i Mini-Nytt nr. 1 påfølgende år.

Valper og Veteraner

Det blir litt forandring i forhold til tidligere på valp og veteran. Voksne blir det samme. Når det gjelder veteran skal BIS plasseringer bort. Det har tidligere kun vært BIR og BIM som har fått poeng, men fra nå så vil også 2-3-4 beste veteran på utstillingen få poeng. Det blir utregenet på samme måte som for voksne. 
Når det gjelder valp så vil BIR BIM få poeng som tidligere, men i tillegg vil den som blir 1-2 også få poeng. Altså den som vinner klassen sin 4-6 mnd, eller 6-9 mnd, men kommer etter den som vinner til sammen. Dere ser på kritikkskjmaet som oftest, om valpen er blitt 1-2, eller f.eks bare 2 eller 3 osv. Derfor er det veldig viktig at dere sender inn resultat snarest mulig etter valpeshow, og send veldig gjerne med kritikkskjmaet hvis dere får til å scanne det. Der vil resultatet stå. For å skille mer mellom resultatene på valp og veteran, vil vi bruke poengskala 1-3=10p, 4-6=11p osv. På voksne vil det være som tidligere. 
Fremdeles så er det kun utstillinger/valpeshow hvor arrangørklubben er underlagt NKK som teller, Fra 2019 er det ikke lenger et krav til at eieren skal være medlem i NMHK. Det blir felles Mestvinnenderegler for alle raser i NMHK.

 

Mestvinnende Tibetansk Spaniel 2021

Sagaland`s Nora

N Uch NJV-20 NV-21 Sagaland's Nora

 

Logo 2

 

Mestvinnende

Tibetansk Spaniel 

 


2021


 2019


 2018


 2017 


 2016 


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008