Norsk Miniatyrhund Klubb

Mestvinnende Tibetansk Spaniel

 (Årets Mestvinnende gjeldende fra 1.1.2022)

  

For årets Mestvinnende i rasen settes det opp diplom til de 10 beste av "Mestvinnende Tibetansk Spaniel ", Mestvinnende valp og Mestvinnende veteran (alle sammenlagt hanner og tisper). De 5 beste på hver liste vil også motta Rosett. Det må fylles ut et skjema med resultat fra de 5 beste utstillingene / valpeshowene hunden har deltatt på. Skjemaet finnes her >>>>. Det skal sendes inn til Raserepresentanten på e-post tibetanskspaniel@nmhk.net. innen 31.12 gjeldende år. Er det noen spørsmål, ta bare kontakt på e-post, eller via vår Facabook side. 

Utregning av årets mestvinnende Tibetansk Spaniel. Mer informasjon finnes her >>>

Utregning av voksne er likt for alle raser i NMHK. Når det gjelder valp og veteran deles poeng på en annen måte.  finner du her >>>>>>

Valper og Veteraner

Når det gjelder valp så vil BIR BIM få poeng som tidligere, men i tillegg vil den som blir 1-2 også få poeng. Altså den som vinner klassen sin 4-6 mnd, eller 6-9 mnd, men kommer etter den som vinner til sammen. Dere ser på kritikkskjmaet som oftest, om valpen er blitt 1-2, eller f.eks bare 2 eller 3 osv. Derfor er det veldig viktig at dere sender inn resultat snarest mulig etter valpeshow, og send veldig gjerne med link til resultater som ligger på NKK web. Da får jeg med alle de opplysningene jeg trenger. For å skille mer mellom resultatene på valp og veteran, vil vi bruke poengskala 1-2=10p, 3-4=11p osv. På voksne vil det være som tidligere. 
Fremdeles så er det kun utstillinger/valpeshow hvor arrangørklubben er underlagt NKK som teller, Fra 2019 er det ikke lenger et krav til at eieren skal være medlem i NMHK. Det blir felles Mestvinnenderegler for alle raser i NMHK.

 

De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere gjelder. Ved samme poengsum, kåres den hunden som har høyest gjennomsnittspoeng av totalt antall utstillinger.

Det er kun plasseringer i rasen som teller.

 Skjema sendes inn med de 5 beste resultatene.

 Resultatene vil bli publisert i Mini-Nytt nr. 1 påfølgende år og her på Hjemmesiden.

 

 

 

Mestvinnende Tibetansk Spaniel 2023

IMG_2619

         C.I.B N FI DK SE Uch NJub CH NJV-20 NV-21 HEW 21 DKV-22-23 NORDIC EUW-23 NV-23  Sagaland's Nora           

 

Logo 2

 

Mestvinnende

Tibetansk Spaniel 

 


2023


 2022


 2021


 2019


 2018


 2017 


 2016 


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008