Norsk Miniatyrhund Klubb

Avlsetiske retningslinjer for oppdrettere i NMHK

 

Oppdrettere forplikter seg å følge de gjeldende etiske retningslinjer og anbefalinger for avl og oppdrett for rasen. For Tibetansk spaniel gjelder også et tilleggskrav. Oppdretter må ha fulgt både krav til avlsdyr og de avlsetiske retningslinjene for å få formidlet sine valpekull gjennom rasens valpeformidling.

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

 

Tilleggskrav for rasen for å få Registrert kullet i NKK

Det er innført krav om kjent øyelysingsstatus for tibetansk spaniel på foreldredyr, ved registrering av valper i NKK. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG- undersøkelse erstatter ikke øyelysing.   Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.             

Det gis mulighet for å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raserådet før vedtak fattes.          

Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.     

Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.04.2014.  


 

Tilleggskrav for å få formidle valpekull gjennom valpeformidlingen for rasen. oppdatert 08.04.2017


Foreldredyrene tispen/hannen må ha oppnådd VG på utstilling godkjent av Norsk Kennel Klubb. Premiering som valp teller ikke. 
Begge avlsdyr må være ID merket og øyenlyst uten anmerkning på PRA, senest ett år før parring. Tispen må være minst 20 måneder før parring.

 


.ANBEFALING!   Ikke krav.

 

Patella Luksasjon

Vi anbefaler alle oppdrettere å teste foreldredyrene for Patella luksasjon før de blir brukt i avl. Det må brukes en veterinær godkjent av NKK, og resultatet vil bli lagt ut på NKK Dogweb. Skjema for dette kan tas ut på "min side" på dogweb.

 

DNA TEST FOR PRA 3 - Vi anbefaler alle oppdrettere å lese mer om dette.

AHT Animal Health Trust i England har nå klart å lokalisere et PRA - Progressiv Retinal Atrofi - gen på Tibetansk Spaniel. Det genet som er lokalisert kalles for PRA-3. AHT mener at det finnes minst ett til gen som kan forårsake PRA.

Det er viktig at vi Tibetansk Spaniele eiere støtter opp om det gjennombruddet som har vært når det gjelder PRA, og på denne måten også støtter opp om avlsarbeidet for rasen. Fra 8 juli 2013 er det mulighet for å bestille denne testen. Ved bestilling av testen, vil materialet (svaber + skjemaer) komme i posten i løpet av ikke så lang tid. Dette må tas med til veterinær, som bekrefter på skjemaet at id nummeret samsvarer med den hunden som tar testen. Dette genet som nå er funnet, PRA 3, regnes med å dekke ca 60 % av mutasjonene som forårsaker PRA.

I og med at PRA3 "kun" dekker 60 %, er det viktig at vi fortsetter med å øyenlyse hundene våre da det kan finnes andre mutasjoner. Det er også viktig for å avdekke andre øyensykdommer som bl.a katarakt, øyehår, entropion osv.

Resultatene fra DNA testen anbefales å legges ut på NKK Dog Web. Det kan hentes et skjema for dette på "min side" på dogweb, og det må tas med til veterinær. Det er viktig at de skriver under på det skjemaet hvor de bekrefter at chip er avlest, og riktig hund testet. Skjemaet som er underskrevet + resultat fra laboratoriet sendes så inn til NKK. Vi vil i tillegg registrere resultatene her på Hjemmesiden vår. Det vil bli lagt ut etter hvert som resultatene kommer. Vi håper derfor at de fleste av dere vil sende inn kopi av svaret dere får.

For å bestille denne testen kan du gå inn på denne siden.

mydogdna.com