Norsk Miniatyrhund Klubb

Utstillingsresultater 2019

 

Utstillingsresultatene vil bli lagt ut så snart de er å finne i Dogweb. Dette for å få helt korrekte opplysninger.

Plasseringer i BIG og BIS derimot må dere sende inn. Dette gjelder også for veteraner. Send resultatene og evt. bilder til webmaster. bente.lund@oppdal.com

Utstillingsresultatene finner vi på Dog Web, men der står det ingenting om hvem som er eier av hundene. Om det er noen eiernavn som mangler eller det er skrevet feil navn, så ta kontakt med webmaster. 

 

Dato: Arrangement:
   
19.01.19 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Letohallen
20.01.19 Norsk Grand Danois Klubb, Letohallen
09.02.19 Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb
15.02.19 Norsk Kennel Klubb, Bø INT
16.09.19 Norsk Kennel Klubb, Bøe. Nordic
23.02.19 Nord Hordaland Hundeklubb, Nordhordaland
02.03.19 Norsk Miniatyrhund Klubb, Letohallen
03.03.19 Norsk Miniatyrhund Klubb, Letohallen
16.03.19 Norsk Kennel Klubb, Kristiansand
30.03.19 Norsk Miniatyrhund Klubb, Nordkjosbotn
31.03.19 Norsk Miniatyrhund Klubb, Nordkjosbotn 
06.04.19  Norsk Kennel Klubb, Bergen
13.04.19  Norsk Miniatyrhund Klubb, Varhaug 
14.04.19 Norsk Miniatyrhund Klubb, Varhaug
20.04.19 Klubben for Gårds og Fjellhunder, Letohallen
27.04.19 Norsk Berner Sennenhund Klubb, Letohallen
24.04.19 Surnadal og Rindal Hundeklubb, Sunndalsøra
28.04.19 Sunndal Hundeklubb, Sunndalsøra
28.04.19 Vest Finnmark Fuglehundklubb, Kvalsund
28.04.19 Norsk Dobermann Klubb, Letohallen
04.05.19 Norsk Kennel Klubb, Int, Ålesund
05.05.19 Norsk Kennel Klubb, Nordic, Ålesund