Norsk Miniatyrhund Klubb

Utstillingsresultater 2019

 

Utstillingsresultatene vil bli lagt ut så snart de er å finne i Dogweb. Dette for å få helt korrekte opplysninger.

Plasseringer i BIG og BIS derimot må dere sende inn. Dette gjelder også for veteraner. Send resultatene og evt. bilder til webmaster. bente.lund@oppdal.com

Utstillingsresultatene finner vi på Dog Web, men der står det ingenting om hvem som er eier av hundene. Om det er noen eiernavn som mangler eller det er skrevet feil navn, så ta kontakt med webmaster. 

 

Dato: Arrangement:
   
19.01.19 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Letohallen
20.01.19 Norsk Grand Danois Klubb, Letohallen
09.02.19 Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb