Norsk Miniatyrhund Klubb

Utstillingsresultater 2018

 

Utstillingsresultatene vil bli lagt ut så snart de er å finne i Dogweb. Dette for å få helt korrekte opplysninger.

Plasseringer i BIG og BIS derimot må dere sende inn. Dette gjelder også for veteraner. Send resultatene og evt. bilder til webmaster. bente.lund@oppdal.com

Utstillingsresultatene finner vi på Dog Web, men der står det ingenting om hvem som er eier av hundene. Om det er noen eiernavn som mangler eller det er skrevet feil navn, så ta kontakt med webmaster. 

 

Dato Arrangement
   
13.01.18 Sandefjord Hundeklubb, Sandefjord
27.01.18 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Letohallen
28.01.18 Norsk Grand Danois Klubb, Letohallen
10.02.18 Ølen / Etne / Vindafjord Hundeklubb, Etne 
17.02.18  Norsk Kennel Klubb, Bø i Telemark (Nordic)
24.02.18  Nordhordaland Hundeklubb, Lindås
03.03.18 Norsk Miniatyrhund Klubb, Letohallen
04.03.18  Norsk Miniatyrhund Klubb, Letohallen 
17.03.18 Nosk Kennel Klubb, Kristiansand
24.03.18 Norsk Miniatyrhund Klubb, Varhaug
25.03.18 Norsk Miniatyrhund Klubb, Varhaug
31.03.18 Klubben for Gårds -og Fjellhunder
07.04.18 Norsk Kennel Klubb, Bergen
14.04.18 Norsk Miniatyrhund Klubb, Nordkjosbotn
15.04.18 Norsk Miniatyrhund Klubb, Nordkjosbotn
28.04.18 Surnadal og Rindal Hundeklubb, Sunndalsøra 
28.04.18 Norsk Dobermann Klubb, Letohallen 
29.04.18 Sunndal Hundeklubb, Sunndalsøra 
29.04.18  Norsk Berner Sennenhundeklubb, Letohallen