Norsk Miniatyrhund Klubb

Velkommen Til Tibetansk Spaniel Raseside

 

Hjemmesiden vil bli oppdater ca 1 gang i uken. Vi tar forbehold om at det enkelte ganger kan gå lenger tid.

 Nyheter finner du nesderst på siden.

 

Det vil i år bli kåret mestvinnende i alle rasene i NMHK

 

 Ukens Bilde

 Zedric 10 mnd. Eier Merethe Søgnen Lamøy

Zedric

Eier: Merethe Søgnen Lamøy

 

  

Galleri

 Galleri 4    Galleri 3    Galleri 2    Galleri 1

 

  Send gjerne inn bilder av tibbene deres som vi kan bruke på hjemmesiden. Bildene blir lagt inn i fotoalbum, etter hvert som de er brukt på forsiden.

Nyheter

Innkalling til Tibetansk Spaniel Raseårsmøte onsdag 30. juni 2021 - kl.18:00

Avholdes over Teams

 

Velkommen skal dere være.  

Saksliste til Årsmøte 19 juni 2021

1.    Valg av dirigent, tellekorps m.m

2.    Årsberetning for rasegruppen for 2020

3.    Regnskap for 2020

4.    Innkomne saker

            Sak 4a – Kjent status på Patellaluksasjon

Vi jobber for etisk avl og sunne hunder utfra NKKs lover og retningslinjer.  Helse er et tema rasegruppen tar på alvor.  I den forbindelse ser vi viktigheten av at våre avlshunder av har kjent status på patellaluksasjon fra godkjent veterinær. Status vil bli registrert i NKKs DogWeb.

Vi ber om at forsamlingen stemmer;

 enten FOR kjent status på PL 

 eller MOT kjent status på PL.

5.    Valg  

Styret består av:

Raserepresentant: Bente Lund

Raseutvalg: Kristin Bøe og Anita Lunden

I år er alle i Raseutvalget på valg.

Raserepresentant

Bente Lund

På valg

 

Arbeidsutvalg

Kristin Bøe

På valg

 

Arbeidsutvalg

Anita Lunden

På valg

 

Arbeidsutvalg

Ny representant

På valg

 

Arbeidsutvalg

Ny representant

På valg

 

 

Vi ser at det i enkelte sammenhenger kan være for lite med kun tre representanter i et Raseutvalg, så vi håper på å få inn mange forslag, så vi blir litt flere om arbeidet.

Forslag på nye representanter, og innkomne saker til årsmøte, kan sendes til Raserepresentant på tibetanskspaniel@nmhk.net, eller Bente Lund, Øyavegen 114, 7340 Oppdal, innen 16.06.2021.

 

Møtet avholdes på Teams. Påmelding til deltagelse sendes til tibetanskspaniel@nmhk.net senest 23.06.2021


 


 

 MESTVINNENDE LISTENE 2019

Det blir litt forandring i forhold til tidligere på valp og veteran. Voksne blir det samme. Når det gjelder veteran skal BIS plasseringer bort. Det har tidligere kun vært BIR og BIM som har fått poeng, men fra nå så vil også 2-3-4 beste veteran på utstillingen få poeng. Det blir utregenet på samme måte som for voksne. 
Når det gjelder valp så vil BIR BIM få poeng som tidligere, men i tillegg vil den som blir 1-2 også få poeng. Altså den som vinner klassen sin 4-6 mnd, eller 6-9 mnd, men kommer etter den som vinner til sammen. Dere ser på kritikkskjmaet som oftest, om valpen er blitt 1-2, eller f.eks bare 2 eller 3 osv. Derfor er det veldig viktig at dere sender inn resultat snarest mulig etter valpeshow, og send veldig gjerne med kritikkskjmaet hvis dere får til å scanne det. Der vil resultatet stå. For å skille mer mellom resultatene på valp og veteran, vil vi bruke poenskala 1-3=10p, 4-6=11p osv. På voksne vil det være som tidligere. 
Fremdeles så er det kun utstillinger/valpeshow hvor arrangørklubben er underlagt NKK som teller, Fra 2019 er det ikke lenger et krav til at eieren skal være medlem i NMHK. Det blir felles Mestvinnenderegler for alle raser i NMHK.

 

Choose language

Besökare idag: 1
Denna månad: 342
Totalt: 92410